مقالات سایت

اجزای فن AxiBlade

اجزای فن AxiBlade
  • گارد گریل(guard grill)

کاور موتور برای جلوگیری از نفوذ آب در آن

تصویر مقاله
تصویر مقاله
  • بخش الکتریکی(guard grill)

• کنترل متغیر 0 تا 10 ولت یا MODBUS RTU
• استفاده آسان در تمام مناطق

  • پره راهنما(guide vane) guard grill)

• استفاده از طرح آیرودینامیکی ویژه جهت جلوگیری از آشفتگی هوا
• افزایش راندمان فن
• کاهش صدا

تصویر مقاله
تصویر مقاله
  • موتور EC با تکنولوژی سبز

• راندمان بالا
• با دوام و دارای عمر مفید بالا
• اشغال فضای کم و طراحی compact موتور

  • پروانه

• با شکل هندسی بهینه شده جهت عملکرد آیرودینامیکی مناسب تر
• استفاده از متریال پلاستیکی ویژه مقاوم

تصویر مقاله
تصویر مقاله
  • هوزینگ فن

• طراحی بهینه آیرو دینامیکی
• نصب آسان

  • FlowGrid

• جهت کاهش صدا
• ساخته شده از متریال مقاوم

تصویر مقاله