مقالات سایت

انواع فناوری تبرید

تبرید یا خنک کردن یکی از عمده‌ترین نیازهای صنعت و فناوری است. برای این منظور انواع فناوری‌های تبرید و خنک کننده وجود دارد که به صورت زیر می‌توان به آن‌ها اشاره کرد:

1- فناوری تبرید جذبی (Absorption Refrigeration):

در این فناوری برای خنک کردن از جذب حرارت استفاده می‌شود. این فرایند با استفاده از آب و سایر مواد شیمیایی صورت می‌گیرد.

2- فناوری تبرید جت (Jet Refrigeration):

در این فناوری هوا به داخل دستگاه تزریق شده و بوسیله ضربه هوا در سیال خنک‌کننده، حرارت موجود در سیال را از بین می‌برد.

3- فناوری تبرید جامد (Solid State Refrigeration):

در این فناوری از الکترونیک و مواد نیمه‌رسانا برای خنک کردن استفاده می‌شود. در این روش، پیوستگی الکتریکی برخی مواد نیمه رسانا تغییر می‌کند و حرارت را از دستگاه بیرون می‌کشاند.

4- فناوری تبرید جریانی (Vapor Compression Refrigeration):

این فناوری، از یک کمپرسور برای فشرده کردن سیال خنک‌کننده استفاده می‌کند و در محیطی با فشار پایین، سیال خنک‌کننده از حالت مایع به حالت گاز تبدیل می‌شود که باعث خنک شدن محیط می‌شود.

5- فناوری تبرید جذری (Thermoelectric Refrigeration):

در این فناوری، حرارت از یک طرف از پیوستگی الکتریکی مواد نیمه‌رسانا جذب شده و به طرف دیگر انتقال داده می‌شود تا از طریق انتقال گرما، حرارت از دستگاه خارج شود.

6- فناوری تبرید مغناطیسی (Magnetic Refrigeration):