مقالات سایت

انواع فن آوری گرمایش

هنگامی که به گرمایش اتاق یا ساختمان فکر می کنیم، چندین روش مختلف وجود دارد که هر یک از آنها دارای مزایا و معایبی می باشند. برخی از اصلی ترین فن آوری های گرمایش به شرح زیر است:

1- رادیاتورهای آبی: این سیستم گرمایش با استفاده از یک مبدل حرارتی، آب را از یک چیلر یا کولر گرمایشی گرفته و آن را به سیستم لوله کشی ارسال می کند. این آب گرم، از طریق لوله ها به رادیاتورها منتقل شده و سپس به اتاق منتقل می شود.

2- سیستم هواسازی: در این سیستم، هوای سرد از بیرون گرفته می شود و به داخل ساختمان منتقل می شود. سپس، هوای سرد با استفاده از یک چرخه بسته، گرم شده و به ساختمان باز می شود.

3- پکیج های گرمایشی: این سیستم ها، شامل یک واحد گرمایشی و یک واحد تهویه مطبوع هستند که در یک دستگاه ترکیب شده اند. این سیستم ها برای گرم کردن ساختمان و تهویه آن مناسب هستند.

4- پکیج های گرمایشی آبی: این سیستم ها شامل یک مبدل حرارتی، یک مخزن آب گرم و یک واحد گرمایشی هستند. این سیستم ها، آب گرم را از مبدل حرارتی گرفته و آن را در مخزن آب گرم نگه می دارند. سپس آب گرم، با استفاده از یک پمپ، به لوله های گرمایشی ارسال می شود.

5- کف گرم: این سیستم گرمایش، با استفاده از یک سیستم لوله کشی زیر کف