مقالات سایت

بیشترین مصرف کننده فن تهویه در دنیا کدام کشور است

با توجه به آمار سازمان بین‌المللی انرژی، چین، بیشترین مصرف کننده فن تهویه در دنیاست. این کشور در سال 2020 بیش از 40 درصد از تولید جهانی فن تهویه را به خود اختصاص داده است.

سپس ایالات متحده آمریکا با 16 درصد و اروپا با 13 درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در آینده نیز با گسترش صنعت ساختمانی در کشورهای در حال توسعه، مصرف فن تهویه در این کشورها احتمالاً افزایش خواهد یافت.