مقالات سایت

تهویه مطبوع یا HVAC

تهویه مطبوع یا HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) یک سیستم کنترل دما، رطوبت و جریان هوا در داخل ساختمان است که باعث ایجاد شرایط مناسب برای افراد در داخل ساختمان می شود. این سیستم شامل چندین فن آوری مختلف است که شامل:

1- سیستم های دمایی: این سیستم ها برای تامین گرمایی در فصل سرما استفاده می شوند. سیستم های دمایی مانند گرمایش مرکزی، رادیاتور، پمپ های حرارتی و دیگر سیستم های دمایی از جمله این فن آوری ها هستند.

2- سیستم های تهویه: این سیستم ها برای تأمین هوای تازه به ساختمان و حذف هوای آلوده از داخل ساختمان استفاده می شوند. سیستم های تهویه مانند تهویه مطبوع مرکزی، مبدل حرارتی، هواساز و دیگر سیستم های تهویه از جمله این فن آوری ها هستند.

3- سیستم های تبرید: این سیستم ها برای کاهش دما در فصل گرما استفاده می شوند. سیستم های تبرید مانند کولر گازی، کولر ابی، سیستم های هواساز و دیگر سیستم های تبرید از جمله این فن آوری ها هستند.

4- سیستم های تهویه و تبرید یکپارچه: این سیستم ها برای تهویه و تبرید همزمان در ساختمان استفاده می شوند. سیستم های تهویه و تبرید یکپارچه مانند سیستم های VAV (تهویه و تبرید متغیر حجم) و VRF (سیستم تهویه و تبرید متغیر جریان) از جمله این فن آوری ها هستند.

5- سیستم های تهویه و تبرید با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر