مقالات سایت

توضیحات کدینگ جدید محصولات ebm

کدینگ محصولات ebm

توضیحات کدینگ جدید محصولات شرکت ebm

با توجه به تغییرات اخیر شرکت ebmpapst در ارتباط با کدهای محصولات شرح مختصری به صورت زیر ارائه می شود. در صورت اخذ هر گونه اطلاعات به روز تر موارد به حضور مشتریان ارائه خواهد شد.

یک مثال به شرح زیر استخراج شده از اطلاعات مندرج در وبسایت شرکت ebm مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه زبان این بخش آلمانی بوده است ترجمه فارسی موارد در کنار تصویر آورده شده است.

  توضیحات کدینگ جدید محصولات ebm  

نمونه هایی از تغییر کدها:

فن، جهت هوادهی “V” ، با wall ring، قطر نامی پروانه  200  میلیمتر
 • کد متریال قدیمی: W1G200EC8720
 • کد متریال جدید: W1G200EC8720
 • کدینگ قدیمی محصول: –
 • کدینگ جدید محصول: VW50200XSLCZ
  فن ، سانتریفوژ بکوارد، قطر نامی پروانه 560 میلیمتر
 • کد متریال قدیمی: –
 • کد متریال جدید: 8300100123
 • کدینگ قدیمی محصول: –
 • کدینگ جدید محصول: VBS0560PTTTZ
  کامپکت فن ، با ارتفاع لبه هوزینگ 119 میلیمتر
 • کد متریال قدیمی: 9274014351
 • کد متریال جدید: 92740143513
 • کدینگ قدیمی محصول: 4650 N
 • کدینگ جدید محصول: VUC0119YQHCS
    – مانند جدول زیر چند محصول می توانند دارای یک کد محصول باشند اما کد متریال آنها متفاوت خواهد. که بدین وسیله شناسایی خواهند شد.   جدول کدینگ جدید شرکت ebm  

پس اهمیت دارد که برای نام بردن یک محصول نه تنها کد محصول ذکر شود بلکه کد متریال نیز عنوان گردد.

در برخی مواقع لیبل کد محصولات تغییر می کنند که در زمان مناسب به مشتریان اطلاع داده می شود.

اگر شما لیست تغییرات را می خواهید با نماینده فروش مربوطه از  ebm تماس بگیرید.

اگر در سفارشهای خود از کد محصول و متریال استفاده کرده اید نیازی به تغییر نیست مانند:

 W1G200EC8720, 9274014351, 55330.01083, …

ما از مشتریانی که از کد محصول به تنهایی استفاده کرده اند مانند:

4650N, iQ3612-310250-V10.0, …

خواهیم خواست که کد متریال را نیز اضافه کنند.