مقالات سایت

دستورالعمل ERP چیست؟

دستورالعمل ERP

دستورالعمل ERP چیست؟

دستورالعمل طراحی هماهنگ با محیط زیست اتحادیه اروپا (دستورالعمل 2009/125/EC-ERP) ساز و کاری ایجاد کرده است تا نیازهایی در مطابقت با حفظ محیط زیست برای وسایلی که مصرف کننده انرژی هستند یا مرتبط با وسایل مصرف کننده انرژی هستند ، را رعایت نماید. در حال حاضر این دستورالعمل بیش از 40 گروه محصولی را پوشش می دهد که یکی از آنها الکتروفن ها می باشند. که در ادامه مقاله بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

هدف نهایی دستورالعمل ERP این است که تولید کنندگان محصولات را ملزم بسازد تا مصرف انرژی محصولات خود را کمتر کنند و در عین حال اثرات محیط زیستی محصولات بر روی محیط زیست نیز کاهش یابد. هدف اولیه این دستورالعمل تنها کاهش مصرف انرژی بوده است اما پس از آن به موضوعات مربوط به اثرات ثانویه یا غیر مستقیم محصولات بر روی محیط زیست نیز پرداخت. مثالهایی از اثرات غیر مستقیم می توانند میزان استفاده از مواد اولیه و خام ، مصرف آب، انتشار آلوده کننده های هوا، مواد پسماند و غیره باشد.

دستورالعمل ERP در واقع محدود به رعایت حداقل ها برای حفاظت محیط زیست نیست، بلکه بر اساس اندازه گیریها در ارتباط با هر گروه محصولی معیارها تعیین می شوند و دستور العمل نیز بر پایه گروه های محصولی تنظیم می گردد. به این روش اندازه گیری روش اندازه گیری گروهی یا فرایند comitology می گویند. بر اساس این دستورالعمل تعیین می شود که چه دسته ا زمحصولاتی می توانند در بازارهای اروپایی قرار بگیرند.

تجهیزات پزشکی تا این زمان شامل برنامه های کمیسیون  اتحادیه اروپا نشده اند. بنابراین پیش بینی خاصی در آینده نزدیک برای اندازه گیریهای خاص بر روی این گروه از محصولات وجود ندارد. با این حال در سال 2008 در پیوست هشت دستورالعمل ERP تمهیداتی نیز برای این بخش از محصولات نیز در نظر گرفته شد تا تجهیزات تصویربرداری پزشکی را از نظر عوامل محیط زیستی نیز کنترل کنند.

دستورالعمل ERP برای الکتروفن ها:

دستورالعمل ERP که با نام Ecodesign نیز شناخته می شود ، محدودیت های راندمانی سختگیرانه تری برای فن ها قرار داده است.

با پذیرش پروتکل کیوتو ، اتحادیه اروپا موظف به کاهش انتشار مونو کسید کربن ، CO ، تا میزان 20 درصد تا سال 2020 کرده است. برای دستیابی به این هدف اتحادیه اروپا دستورالعمل EUP را در سال 2005 پذیرفت. EUP مخفف Energy Using Products می باشد. بعدا در سال 2009 این اختصار از EUP به ERP تبدیل شد  که اختصاری از Energy Related Products  است.

در مارچ سال 2011 الزامات مصرف انرژی برای فن ها نیز در دستورالعمل ERP در نظر گرفته شد ( EU Directive 327/2011). این بخش تمامی فن ها با مصرف انرژی بین 125 وات تا 500 کیلو وات را در بر می گیرد.تمامی فن ها با مشخصات یاد شده برای ورود به بازارهای اروپایی می بایست شرایط این دستورالعمل را پوشش دهند. این الزام شامل محصولاتی که از کشور سوم وارد اروپا می شوند نیز می شود. حتی اگر فنی در دستگاهی مونتاژ شده باشد، نیز می بایست با دستورالعمل ERP مطابقت داشته باشد.

آمار فن ها در مطابقت با دستورالعمل ERP:

با توجه به اینکه دستور العمل ERP در دو مرحله به اجرا در آمد، مرحله اول در سال 2013  و سپس در سال  2015 و همانطور که قبلا گفته شد، برای فن ها در محدوده 125 وات تا 500 کیلو وات به اجرا در آمد. در واقع مینیمم راندمان برای تجهیزات مشخص شده در دستور العمل یکی از عامل های تعیین کننده است. که پارامترهایی از قبیل  نوع فن ، نوع اندازه گیری و میزان مصرف انرژی و … نقش تعیین کننده ای دارند. در مرحله اول اجرای این دستورالعمل ، یعنی سال 2013، 30 درصد از فن های موجود نتوانستند معیارهای مورد نیاز را پوشش دهند. در مرحله دوم اجرایی یعنی سال 2015 حدود 20 درصد از فن ها نتوانستند معیارهای مورد نیاز برای راندمان را پوشش دهند. نمودار زیر به طور کامل این ارقام را به طور مشخص نشان می دهد :

  منحنی ERP

Efficiency range for double inlet blowers: The black lines depict the limits as

of 2013 and 2015. Not all fans are fit for the future requirements.

It is also clear that for practically every fan that can no longer be used,

already today there is an energy saving counterpart with GreenTech

EC technology which does not just fulfil the directive, but significantly exceeds it

 

فن آوری سبز (Green Technology) شرکت ebm-papst و ERP :

با توجه به توضیحات بالا در رابطه با رویکرد دستور العمل ERP ، به طور خلاصه می توان گفت که آینده متعلق به فناوری سبز شرکت ebm خواهد بود.

فناوری سبز EC که به وسیله شرکت ebm برای الکتروموتورهای فن ها توسعه یافته است، می تواند پاسخ مناسبی برای رعایت الزامات دستورالعمل ERP باشد. در مقایسه با فن های AC ، فن های با موتور EC  تا راندمان 85 را می توانند ، داشته باشند. این بدان مفهوم است که فن های با موتور EC قابلیت ذخیره انرژی را به صورت چشمگیری در مقایسه با فن های AC  دارند. موتورهای EC که دارای مشخصه کنترل تغییر سرعت هستند ، تا بتوان هوادهی مناسب را به طور اختیاری تولید کرد ، مصرف انرژی را بسیار بسیار کاهش خواهند داد. به این نوه موتورها می توان به عنوان یک راه حل مناسب در این زمینه اشاره کرد. اما این طراحی از شرکت ebm تنها به این مورد ختم نمی شود زیرا که فناوری سبز EC در واقع تعامل نزدیکی است بین طراحی موتور ، بخش الکترونیکی و طراحی آیرودینامیکی این نوع فن ها که همگی در یک طراحی کلی طوری در نظر گرفته شده اند تا مجموعه دارای راندمان های بالا شود. در این قسمت باز هم باید جلوتر رفت و مشخصه های بیشتری از این فناوری را یاد آوری نمود. مشخصه هایی مانند دوام و مقاومت بیشتر قطعات در شرایط آب و هوایی مورد استفاده که خود باعث می شود تا مواد دور ریز تولید شده از این محصولات در طی زمان کمتر شود . آسیب های محیط زیستی کمتر گردد  و از سوی دیگر منافع استفاده کننده نیز مد نظر قرار می گیرد تا بتواند محصولی با عمر کاری بیشتر را در اختیار داشته باشد.

 

ERP در شرکت ebm-papst:

ERP در شرکت ebm-papst