منحنی سیستم (system Curve) و منحنی فن (Fan Curve) چیست ؟

  با توجه به محصولات عرضه شده توسط شرکت مهر تهویه توس که الکترو فن از برندهای به نام جهانی مانند شرکت ebmpapst می باشد و نظر به این مورد که این شرکت، یک شرکت فنی مهندسی است، همواره در پی تولید محتوای مهندسی مربوطه محصولات ارایه شده می باشد. لذا در این مقاله تصمیم داریم که به یکی از مفاهیم تکنیکال مهم  یعنی منحنی سیستم یا همان system Curve  که در انتخاب یک فن مناسب نقش مهمی دارد، بپردازیم.  

منحنی سیستم:

  فرض کنید که  فنی نصب شده در یک سیستم با کانال ثابت  داریم و یک دمپر در بخش بالا دستی فن نصب شده است. مانند شکل زیر: عکس فن با دمپر

در یک سیستم جریان  یا  آشفته است  یا آرام. در یک سیستم با جریان آرام افت فشار به صورت خطی متناسب با سرعت می باشد اما در یک سیستم با جریان آشفته افت فشار تابعی از مربع سرعت خواهد بود. از آنجا که سیستم های تهویه یا تهویه مطبوع مورد استفاده در اغلب موارد دارای جریان آشفته هستند.

فرمول مقاله منحنی عملکرد1

 مقاله منحنی عملکرد منحنی سیستم در صورتیکه دمپر نصب شده در کانال را باز یا بسته کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد:    مقاله منحنی عملکرد دمپر در صورتیکه مقدار باز شدن دمپر را با درصد نشان دهیم، بدین معنی که باز بودن کامل دمپر را 100 درصد در نظر بگیریم، مشخص است که نمودار زیر را برای منحنی سیستم خواهیم داشت:   مقاله منحنی عملکرد نمودار

همانطور که دیده می شود منحنی سیستم ، یک منحنی می باشد که ارتباط بین نرخ جریان و افت فشار مرتبط را نشان می دهد. در واقع برای هر میزان باز شدگی از دمپر در کانال می توان یک سیستم جدید در نظر گرفت که نیاز به زسم نموداری متناسب با این سیستم جدید خواهد بود.

منحنی  فن  یا Fan Curve  چیست؟

 

با توجه به اینکه فن های متعددی ازنظر برندهای و شرکتهای متفاوت و همچنین از نظر مدل فن شامل اکسیال فن (axial fan) ( جهت آشنایی با انواع فن های محوری می توانید به مقاله ” اکسیال فن چه نوع فنی است؟” مراجعه فرمایید) ، سانتریفوژ(centrifugal fan) و … می گردند  برای انتخاب جهت نصب در سیستم تهویه مطبوع وجو دارد. برای این انتخاب می بایست به منحنی های فن که توسط تولید کنندگان ارائه می شود استفاده کرد. جهت آشنایی با این نوع نمودار ها این بخش ارا ئه می گردد.

 

منحنی فن:

 

با چرخش پروانه فن به جریان هوا انرژی وارد می شود. این انرژی  باعث می شود که  فشار، حرکت هوا و گرما در جریان هوا ایجاد گردد.

ارتباط بین مقدار یا نرخ جریان و مقدار فشار که یک فن تولید می کند به صورت منحنی فن قابل رسم می باشد.

در نظر داشته باشید که منحنی فن از یک فن به فن دیگری تغییر می کند حتی اگر یک مدل فن، به طور مثال فن محوری را در نظربگیریم.

مقاله منحنی عملکرد منحنی فن

 

قوانین فن:

  فن ها دارای ارتباطاتی خاص بین دبی هوا و سرعت و فشار می باشند. که در فرمول های زیر قابل مشاهده است: فرمول مقاله منحنی سیستم و فن Q  : نرخ جریان N : سرعت فن P : فشار    

توضیحات قوانین فن:

  از قوانین بالا می توان اینگونه استنتاج کرد که به عنوام مثال :  
  1. اگر سرعت فن به میزان 50 درصد کاهش پیدا کند
 
  • نرخ جریان جدید به میزان  50 درصد  مقدار اولیه خواهد شد
  • فشار جدید به میزان 25 درصد  فشار اولیه  خواهد رسید.
 

2. اگر سرعت فن به میزان 10 درصد افزایش پیدا کند

 
  • نرخ جریان جدید به میزان   110 درصد  مقدار اولیه خواهد شد.
  • فشار جدید به میزان 121  درصد  فشار اولیه  خواهد رسید.
مقاله منحنی عملکرد نمودار 2