مقالات سایت

هوادهی در فشار 0

مفهوم هوادهی در فشار صفر به معنی جابجایی هوا در فشار جوی است. در شرایطی که هوا به فشار صفر در آمده و توسط فن هایی مانند فن های کوچک، موتورهای پیشران و … به جابجایی داده می‌شود، به این مسئله هوادهی به فشار صفر گفته می‌شود.

این مسئله در بسیاری از صنایع و برنامه‌های مختلف مانند هواکش ها، تهویه مطبوع، دستگاه‌های سنجش و کنترل، دستگاه‌های آزمایشگاهی و … کاربرد دارد.

برای هوادهی در فشار صفر، فن های با سرعت بالا و با عملکرد بالا مانند فن های سانتریفیوژ، فن های کوچک DC، فن های AC و … استفاده می‌شوند. به علاوه، انتخاب فن باید براساس نیازهای برنامه و محیط انجام شود. همچنین برای کاربردهای خاصی مانند سیستم‌های فشار مثبت، از تجهیزاتی مانند کمپرسورها، خنک کننده‌های آب و … نیز استفاده می‌شود.