اطلاعات برخی محصولات موجود از شرکت EBM به تاریخ 1401/09/13

اطلاعات برخی محصولات موجود از شرکت EBM به تاریخ 1401/09/13:

با توجه به اینکه شرکت مهر تهویه توس تنها توزیع کننده اصلی محصولات شرکت ebm در ایران می باشد و امکان عرضه محصولات این شرکت را با کمترین قیمت و به صورت رقابتی در سرتاسر ایران دارد ، بر آن شدیم که جهت راحتی در دسترسی مشتریان به مدلهای موجود ، اطلاعات محصولاتی که امکان تهیه را دارند را به صورت مستمر  و به روز اعلام گردد.

در تاریخ 13 آذر سال 1401

  • فن W6D910GA0101 : فن اکسیال یا محوری ( فن Axial) – HyBlade سه فاز معروف به فن 910 ، 900 یا فن 91 یا 90
 
  • فن 8317078523(W6D800KG1301)VWA0800B7SNZ : فن اکسیال یا محوری ( فن Axial) – AxiBlade سه فاز معروف به فن 800 یا فن 80
 
  • فن S4D710AF0101 : فن اکسیال یا محوری ( فن Axial) – HyiBlade سه فاز معروف به فن 710 ، 700 ، 71 یا 70
  • فن W4D630NG0101 : فن اکسیال یا محوری ( فن Axial) – AxiBlade سه فاز معروف به فن 630 ، 600 یا فن 63 یا 60
  • فن S4D560AM0301 : فن اکسیال یا محوری ( فن Axial) – HyBlade سه فاز معروف به فن 560 ، 500 یا فن 56 یا 50
  • فن S4D500AM0301 : فن اکسیال یا محوری ( فن Axial) – HyBlade سه فاز معروف به فن 500 یا فن 50

با توجه به اینکه محصولات زیادی از این دست محصولات چه فن محوری و چه فن اکسیال در انبار این شرکت وجود دارد، لازم است که برای اطلاع از موجودی به روز و ساعت شرکت تهویه توس با بخش فروش تماس بگیرید. یا از لینک تماس واتساپ کنار همین صفحه استفاده فرمایید.

 
>img src=" https://tahviehtoos.com/wp-content/uploads/2022/12/W6D910GA0101-اندازه-گذاری.png"/>>img src=" https://tahviehtoos.com/wp-content/uploads/2022/12/VWA0800B7SNZ-اندازه-گذاری.png"/>>img src=" https://tahviehtoos.com/wp-content/uploads/2022/12/S4D710AF-01-01-اندازه-گذاری.png"/>
فن W6D910GA-01-01فن VWA0800B7SNZفن S4D710AF-01-01
>img src=" https://tahviehtoos.com/wp-content/uploads/2022/12/W4D630NG-01-01-اندازه-گذاری.png"/>>img src=" https://tahviehtoos.com/wp-content/uploads/2022/12/S4D560AM-03-01-اندازه-گذاری.png"/>>img src=" https://tahviehtoos.com/wp-content/uploads/2022/12/S4D500AM-03-01-اندازه-گذاری.png"/>
فن W4D630NG-01-01فن S4D560AM-03-01فن S4D500AM-03-01