مقالات سایت

تشخیص اتوماتیک رزونانس

تشخیص اتوماتیک رزونانس

تشخیص اتوماتیک رزونانس جهت دستیابی به عملکردی قابل اطمینان

امروزه از فن های سانتریفیوژ در طیف وسیعی از کاربردها استفاده می شود. بسته به محل نصب آنها، ممکن است با در محدوده های سرعتی پیش بینی نشده ، ارتعاش هایی ایجاد شود. در صورت قرار گرفتن فن در چنین شرایط بحرانی ، ممکن است سیستم بلبرینگ آسیب ببیند و منجر به خرابی زودرس فن شود. اگرچه این ارتعاشات برای اپراتور سیستم قابل اندازه گیری هستند، اما متوقف کردن آنها آسان نیست. جهت حل این مشکل استفاده از یک سیستم تشخیص رزونانس خودکار یک راه حل موثر خواهد بود. سیستم ذکر شده می تواند  از کارکرد در سرعت های بحرانی جلوگیری می کند که خود باعث افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان عملیاتی فن ها می شود.

تهدید فن ها توسط رزونانس پیش آمده در یونیتهای تهویه مطبوع ، تبرید و جابجایی هوا که به صورت گروهی (FanGrid) نصب می شوند، می تواند بیشتر مشاهده شود.این رخداد می تواند به طراحی اولیه اشتباه یونیتی که فن ها در آن نصب خواهند شد، تاثیر گذاری فن ها بر روی یکدیگر ،  نصب نادرست فن ها ، ضربه در هنگام حمل و نقل و مواردی این چنین وابسته باشد. تمامی موارد یاد شده می تواند باعث گردد که عمر مفید فن به کمتر از میزان مورد پیش بینی برسد.

کنترل محدوده سرعت های بحرانی

شرکت ebm (ebmpapst) جهت جلوگیری از رزونانس های اتفاقی در فن های سانتریفوژ RadiPacخود از یک سیستم کنترل اتوماتیک برای شناسایی شروع رزونانس ها استفاده می کند

نمودار رزونانس 1

در زمانیکه فن در یک یونیت نصب می شود امکان دارد که فرکانس رزونانسی آن شیفت کند یا/ و سرعت ارتعاشی آن به مقادیری خارج از پارامترهای طراحی آن افزایش یابد. با سیستم تشخیص اتوماتیک موجود در فن سانتریفوژ RadiPack ، رزونانس تشخیص داده می شود و نرم افزار از از ادامه عملکرد در محدوه بحرانی تشخیصی جلوگیری می کند. همچنین این امکان در زمان راه اندازی نیز وجود دارد که در سرعتهای متفاوت ارتعاش فن چک شود.

 فن های سانترفیوژ فن های گریز از مرکز RadiPack دارای مشخصات بیشتری می باشند که در مقاله ای جداگانه به آنها پرداخته خواهد شد. نمودار رزونانس 2