جابجایی هوا در مکان های  صنعتی و تجاری

 در کاربری مکانهای متفاوتی ، جابجایی هوا به صورت موثر و  مفید همواره مورد نیاز بوده است.

با این رویکرد در هر نوع فضایی به معنی استفاده از فن ها جهت ایجاد حرکت در هوای محیط،  الکتروفن های اکسیال یا سانتریفوژ شرکت ebm میتواند انتخاب بسیار مناسبی باشند.

در یونیتهای تهویه هوا(AHU)، تهویه به صورت سیستم facade، فن های سقفی و تهویه سرویس های بهداشتی تنوع گسترده ای از محصولات از شرکت ebm-papst قابل دسترس می باشد.

همانطور که تمامی مهندسین طراح تاسیساتی می دانند، از مهمترین فاکتورها برای انتخاب یک فن برای جابجایی هوا در محیطی، کم سر و صدا بودن فن و در عین حال توانایی دمش یا مکش مقدار حجهوایی است که آن محیط نیاز دارد. از سوی دیگر زمانیکه موضوع جابجایی هوا در ساختمان های بلند مرتبه با فضاهای متعدد چه برای بخش مسکونی و چه برای بخش تجاری مطرح می گردد، امکان بی نظیر الکترو فن های شرکت ebm، از نظر هوشمند بودن برای کنترل گروهی فن ها چشمگیر خواهد بود.

صفحه صنایع جابجایی هوا عکس

در یک جمع بندی می توان نقات قوت محصولات شرکت ebm  در صنایع جابجایی هوا را مطابق زیر لیست کرد:

  • دوام زیاد

  • بازده بالا

  • سطح صدای کم

  • تنوع زیاد محصولات برای انتخاب

  • هوشمند بودن