فن های سانتریفوژ شرکت ebmpapst

فن های سانتریفوژ ebm-papst

 

فنهای شرکت ebm-papst  در دو دسته پره های انحنا به جلو(Forward) و پره های انحنا به عقب(Backward) در اختیار مشتریان قرار می گیرند.

که فنهای سانتریفوژ بی صدا به صورت فنهای با پره انحنا به جلو همراه با محفظه حلزونی (scroll housing) تامین می شوند و فنهای با پره انحنا به عقب  به صورت پروانه آزاد عرضه می شوند و نیازی به محفظه  حلزونی ندارند.

در ارتباط با موتور فن ها (فنهای همراه با موتور) موتور درون پروانه جا نمایی می شود تا  نه تنها از خنک کاری موتور اطمینان حاصل شود، بلکه طراحی فشرده با اشغال فضای کم توسط محصول نیز قابل دستیابی باشد. در هر صورت در تمام انواع فنهای سانتریفوژهر دو فناوری AC و تکنولوژی سبز EC قابل دسترس هستند. سیستم الکترونیکی یکپارچه یا محصولات این مهم را میسر می سازد که هر گونه عملیات کنترل، مونیتورینگ و تعمیرات  برای مکانهای مسکونی و صنعتی  هوشمند قابل اجرا و آسان تر گردد.

صفحه اصلی فن سانتریفوژ

مزایای فن های سانتریفوژ در یک نگاه:

 

 • فنهای سانتریفوژ AC و EC با پره های انحنا به جلو
 • فنهای سانتریفوژ با پره های پلاستیکی (Radical)  و فشار پایین AC و EC
 • فنهای سانتریفوژ با پره های پلاستیکی ((Radical با فشار متوسط
 • طراحی فشرده(compact)   با بهره گیری از  فناوری ویژه جانمایی موتور
 • تنوع زیاد محصولات برای هر نوع نیازی
 • کنترل سرعت به صورت صد در صدی با اینترفیس آنالوگ یا سریال
 • راندمان بالا با استفاده از فناوری سبزEC

فن های سانتریفوژ قابل تهیه در شرکت تهویه توس:

 1. فن سانتریفوژ رادیکال (فن Radical):
  • R4D500DA0301 – فن سانتریفوژ بکوارد و یک طرفه
  • R4D560AQ0301 – فن سانتریفوژ – بکوارد و یک طرفه
 2. فن سانتریفوژ رادیپک (فن RadiPack):
  • K3G500
  • K3G560
  • K3G630

فن های سانتریفیوژ

ردیف

مدل

نوع

سرعت
(RPM)
فازهوادهی
(m3/h)
جریان
(A)
ولتاژ
(V)
کاتالوگ مشخصات فنیدستورالعمل راه اندازی

1G2E097HD0102Centrifugal Fan205011000.16230
2G2E108AA0101 Centrifugal Fan165011550.19230
3G2E120CR2101Centrifugal Fan220012800.37230
4R2E133RA0301RadiCal270011950.12230
5R2S133AE1705Centrifugal Fan278012800.25230
6D2E133AM4723 Centrifugal Fan150012950.84230
7D2D133AB0207 Centrifugal Fan217038250.37400
8R2E133BH6605 Centrifugal Fan280012900.11230
9 G2E133DN7701 Centrifugal Fan215012450.39230
10G2E140AI2801Centrifugal Fan240015000.7230
11R2E140AI2805Centrifugal Fan240015000.7230
12G2E146DW0701Centrifugal Fan155014750.62230
13D2E146AP4722Centrifugal Fan205019701.31230
14R2E175AR7005Centrifugal Fan260014650.17230
15R2E175AR7205Centrifugal Fan265014900.25230
16R2E180CB2801Centrifugal Fan255014400.28230
17 R2E190RA2605RadiCal235015400.23230
18R2E220RB0601RadiCal250019450.45230
19R2E220AA4005Centrifugal Fan260018600.38230
20R2E225BD9209Centrifugal Fan2650112100.6230
21R2E250RB0601RadiCal2750114951.1230
22R2E280AE5205Centrifugal Fan2700121001230
23R2E280AE5205Centrifugal Fan2700112501230
24

R4D500RA0301

RadiCal

1370

39510(Y-400V)Δ5.04/Y2.9

Δ230/Y400

25K3G500PB2461 RadiPac EC20003159356.4400
26K3G560PB3161 RadiPac EC17003191906.5400
27 K3G560PC0405 RadiPac EC17603212657.7400
28 R4D560AQ0301Centrifugal Fan

1365

311700(Y-400V)Δ8.65/Y5

Δ230/Y400

29K3G500PB3305Centrifugal Fan

2250 3181609400
30K3G310PT08J4Centrifugal Fan

3010352801.9400
31K3G400PA2762 Centrifugal Fan

28003114005.8400
32K3G500PB2403 Centrifugal Fan

20003160006400

برای دانلود نرم افزار EBM جهت انتخاب محصول، روی دکمه زیر کلیک کنید