نرم افزارشرکت EBM-papst که FanScout نامیده می شود.

با این نرم افزار شما انتخابی سریع برای کاربردهای مهندسی خود با مشخص نمودن و تغییر مشخصات عملکردی فن و مستند نمودن نتایج به دست آمده را خواهید داشت. در طی استفاده از نرم افزار پارامترهایی مانند مشخصات عملکردی، مدت زمان بهره برداری و فضای مورد نیاز نصب قابل وارد کردن خواهند بود.

نرم افزار شرکت EBM-papst طوری طراحی شده است که ضمن در نظر گرفتن تعامل آسان کاربر با آن، مقادیر تئوری عملکرد فن در مقایسه با مقادیر عملکرد واقعی بهینه شوند.

در صورتیکه بخواهید از فناوری FanGrid(…..) استفاده کنید. چه بخواهید از فن محوری استفاده کنید و چه از فن شعاعی ، پیدا کردن یک انتخاب مناسب بسیار سخت تر از انتخاب تنها یک فن به صورت جداگانه خواهد بود. بدین منظور شرکت EBM-papst در آخرین ویرایش نرم افزار FanScout ابزارهایی را برای انتخاب این روش اضافه نموده است.

با استفاده از این ابزار های جدید شما می توانید انتخابی از ترکیب فنهای مختلف برای حصول به یک راه حل فنی و همزمان برای حصول به یک راه حل اقتصادی مناسب داشته باشید. اطلاعات ورودی شامل: فضای نصب، air performance، مدت زمان بهره برداری، سرمایه گذاری اولیه و هزینه تعمیرات. به این روش شما می توانید بهترین راه حل را برای داشتن یک FanGrid داشته باشید.

نرم افزار فن اسکات
نرم افزار FanScout

درخواست دانلود نرم افزار يا مشاوره برای انتخاب محصول از طريق نرم افزار را داريد؟

پيام خود را بنويسيد

فرم درخواست دانلود نرم افزار

"(ضروری)" indicates required fields

نمونه هایی از از کاربردها و صفحات نرم افزار

  1. در نرم افزار FanScout شما می توانید در بخش “search product” اطلاعات مورد نیاز خود مربوط به میزان هوادهی و فشاراستاتیک و حتی اطلاعات دیگر را مانند تصویر زیر وارد کرده و محصولات انتخاب شده توسط نرم افزار را در لیست ببینیند
fanscout

2- با توجه به اطلاعات وارد شده شما می توانید نمودار های مقایسه متعددی برای منحنی عملکرد و میزان صدا فن های گوناگون را در حالت مقایسه ای به دست بیاورید. تمامی اطلاعات استخراج شده در نرم افزار در قالب یک گزارش با فرمت PDF قابل دسترسی است.

دانلود نرم افزار fanscout