Uncategorized @fa

هواکش های مورد نیاز در سیستم تهویه تونل‌ شهری

سیستم تهویه تونل‌ شهری

هواکش های مورد نیاز در سیستم تهویه تونل‌ های شهری

   

سیستم تهویه تونل‌ شهری | تهویه مناسب و اصولی در انواع سیستم تهویه تونل شهری اعم از تونل های مترو و تونل های خیابانی، به منظور حفظ ایمنی و جان تمامی افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، امری ضروری است. به منظور تهویه تونل ها و تخلیه گرد و غبار و گازهای سمی ناشی از حرکت ماشین ها، راه های متفاوتی وجود دارد. به منظور تهویه هوای تونل های شهری، سه روش عمده وجود دارد: تخلیه هوای دهانه به دهانه، شفت به شفت و دهانه به شفت. این روش های تهویه هوا می‌توانند به صورت جداگانه و یا در کنار هم استفاده شوند. در تهویه تونل ها از فن های محوری، فن های سانتریفیوژ و همچنین اگزاست فن ها استفاده می‌شود.

تهویه هوای دهانه به دهانه در تونل های شهری

تهویه هوای دهانه به دهانه در تونل های شهری با استفاده از جت فن ها صورت می‌گیرد. جت فن ها، از انواع قدرتمند فن هستند که در دهانه های ورودی و خروجی تونل ها نصب شده و باعث ایجاد جریان هوا در تونل می‌شوند. فن های مورد استفاده در این روش بر اساس میزان فشاری که می‌توانند به هوای درون تونل شهری وارد کنند، دسته‌بندی می‌شوند. حرکت هوا در این روش بر اساس میزان فشاری است که به صورت پیوسته توسط جت فن های قرار گرفته در طول تونل، بر هوای داخل تونل وارد می‌شود. در این روش، به هنگام بروز مشکل و حادثه در داخل تونل، جهت هوای خروجی مخالف جهت خروج افراد درون تونل در نظر گرفته می‌شود تا در هنگام انجام فرآیند تخلیه تونل، افراد در حال خروج هوای تازه برای تنفس داشته باشند.

هواکش سیستم تهویه تونل

تهویه هوای شفت به شفت در تونل های شهری

در این روش تهویه هوا، هوا توسط یک واحد یا چندین واحد فن در جهت دلخواه به حرکت در می‌آید. در طول مسیر تونل شفت هایی قرار می‌گیرند که به مجموعه ای از فن ها متصل هستند. بر اساس نیاز تهویه، جهت جریان هوا می‌تواند در هر دو سری از فن ها، حرکت داشته باشد. بنابراین در این روش از تهویه باید از تجهیزاتی استفاده شود که قابلیت برگشت پذیری داشته باشند تا در حرکت جریان هوا مشکلی بوجود نیاید.

هواکش تهویه شهری

تهویه هوای دهانه به شفت در تونل های شهری

این روش ترکیبی از دو روش قبلی است. در این روش هوا توسط شفت هایی در طول مسیر تونل به درون تونل شهری هدایت شده و سپس توسط جت فن های موجود در دهانه تونل، از آن خارج می‌شود. در هنگام بروز حادثه در تونل و بر اساس نیاز، جهت جریان هوای ورودی و خروجی از تونل می‌تواند برعکس شود. بنابراین در این روش نیز باید از تجهیزاتی استفاده شود که قابلیت برگشت پذیری داشته باشند.

سامانه تهویه تونل های درون شهری

روش های سیستم تهویه تونل‌ شهری

 • تهویه طبیعی

در این روش بدون استفاده از هیچگونه وسیله مکانیکی (انواع فن صنعتی یا جت فن ها) و فقط با استفاده از اختلاف فشار بین دو دهانه ورودی و خروجی تونل، تهویه هوا انجام می‌شود. این اختلاف فشار هوا می‌تواند ناشی از اختلاف ارتفاع و یا اثر باد در تونل باشد.

مهمترین مزیت این روش این است که نیاز به هزینه اولیه خرید تجهیزات را ندارد و همچنین هزینه های تعمیر و نگهداری در این روش به صفر می‌رسد. با اینحال تهویه هوای تونل های شهری در این روش تا حد زیادی به شرایط جوی محیط وابسته بوده و همچنین در تونل های شهری با طول بیش از 150 متر نمی‌توان از این روش استفاده کرد.

 • تهویه به خاطر اثر پیستونی حرکت وسایل نقیله

به هنگام حرکت وسایل نقلیه به درون تونل ها شهری، با توجه به سرعت حرکت آن‌ها، در درون تونل فشار هوایی بوجود می‌آید که تا حدی باعث تهویه هوای درون تونل می‌شود. در این حالت، هر وسیله ای که درون تونل حرکت می‌کند، اثری شبیه حرکت یک پیستون در یک لوله بلند ایجاد می‌کند. بیشترین تاثیر اثر پیستونی در تونل های یکطرفه است. زیرا در این روش به دلیل حرکت یکطرفه وسایل نقلیه، جریان هوا همیشه از سمت دهانه ورودی به سمت دهانه خروجی است.

نوع وسیله نقلیه در حال حرکت، سرعت آن و میزان ترافیک از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد این روش تهویه می‌باشند. این روش هم مانند روش تهویه طبیعی نیاز به هزینه اولیه ندارد. با اینحال در تونل های دو طرفه، اثر پیستونی تقریبا به صفر می‌رسد و یا اگر حجم ترافیک زیاد شود، عمل تهویه تونل انجام نخواهد شد.

فن های تونل های شهری
 • روش تخلیه هوای عرضی

این روش عمدتا در تونل های جاده ای استفاده می‌شود. همچنین ممکن است این روش در تونل های شهری با کاربری رفت و آمد افراد، استفاده شود. تهویه هوای عرضی مناسب تونل های با طول بیش از 5 کیلومتر می‌باشد. در این روش نیز می‌توان از روش های تخلیه مکانیکی و انواع فن های محوری و سانتریفیوژ و جت فن ها جهت تخلیه هوای تونل شهری استفاده کرد. در این سیستم، هوای تازه از طریق یک کانال سراسری در تمام طول تونل وارد شده و سپس هوای گرم و آلوده قدیمی به وسیله فن های مکنده و از طریق دریچه هایی به داخل کانال برگشت هوا مکیده می‌شود. در این روش هوا معمولا از طریق کف تونل وارد شده و سپس از بالای تونل خارج می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که این روش نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و زمان زیادی برای اجرا دارد.

 • تهویه هوای درون تونل شهری توسط دمش هوا

در این روش هوای تازه  از طریق تعدادی دمنده یا فن صنعتی به درون محیط تونل هدایت می‌شود. ورود هوا به تونل شهری باعث می‌شود تا گرد و غبار موجود در محیط آن به سمت خارج از تونل هدایت شود. در تونل های با طول بلند، استفاده از این سیستم می‌ـواند باعث ایجاد سحطی مه مانند در درون تونل شود که از معایب آن به شمار می‌رود.

 • تهویه هوای درون تونل شهری توسط مکش هوا

این روش شامل سیستم تخلیه هوا در نزدیکی محل کار کارگران است که در هنگام فعالیت احداث تونل شهری، هوای آلوده و گرد و غبار ناشی از کار را به بیرون هدایت می‌کند و بدین ترتیب هوای تازه از طریق ورودی تونل به درون آن هدایت می‌شود. مکش هوای آلوده و گرد و غبار درون تونل شهری توسط جت فن ها و فن‌های صنعتی محوری و سانتریفیوژ تعبیه شده در تونل، صورت می‌گیرد.

 

سیستم تهویه تونل‌ شهری به هنگام ساخت و ساز

به هنگام ساخت تونل های شهری، به منظور تخلیه هوای آلوده، گرد و غبار و گازهای سمی در حین احداث، روش های متعددی وجود دارد. به هنگام احداث تونل های شهری، معمولا از روش انفجار (Drill and Blast) گرد و غبار و گازهای سمی زیادی در هوای تونل منتشر می‌شود که برای سلامت کارگان مشغول به کار در تونل بسیار مضر است. از اینرو وجود یک سیستم تهویه در هنگام احداث تونل های شهری امری ضروری است.

تهویه هوای تونل های شهری به دلایل زیر صورت می‌گیرد:

 • تامین هوای تازه برای کارگران مشغول به کار
 • خارج کردن گازهای سمی و همچنین گازهای قابل اشتعال از محیط تونل
 • خارج کردن گرد و غبار موجود در محیط تونل

در هنگام احداث تونل، باید به ازای هر کارگر به مقدار 5 تا 15 مترمکعب هوای تازه باید به محیط تونل وارد شود. بعد از انجام هر عملیات انفجار در محیط تونل، هوای درون تونل با گرد و غبار پوشیده شده که برای تنفس مناسب نیست و به منظور ادامه کار باید این هوای آلوده با هوای تازه جایگزین شود.

سه عامل اصلی در تعیین ظرفیت سیستم تهویه هوای تونل های شهری به هنگام احداث نقش دارند: 1-طول تونل، 2-میزان مواد منفجره مورد استفاده در تونل و حجم گرد و غبار منتشر شده در هر انفجار و 3-میزان دما و رطوبت درون تونل.

شرایط محیطی درون تونل های شهری به هنگام کار

شرایط کاری داخل تونل به موارد زیر بستگی دارد:

 • گرد و غبار و گازهای سمی منتشر شده در حین عملیات ساخت
 • دود ناشی از کارکرد تجهیزات درون تونل
 • انتشار گازهای سمی و قابل اشتعال در حین عملیات حفاری
 • میزان رطوبت و دمای درون تونل شهری

جدول زیر میزان گرد و غبار منتشر شده در هنگام ساخت تونل های شهری را نشان می‌دهد

عملیاتمیزان غبار منتشر شده در محیط (mg/m3)
دریل کاری1-50
انفجار100-300
بتن پاشی10-200
پاک سازی محیط10-100

کسب اطلاعات بیشتر

با توجه به اینکه شرکت مهر تهویه توس به صورت دوره ای فن های مورد نیاز در بازار ایران را بر حسب نیاز صنایع موجود می کند ، جهت اطلاع از موجود بودن فن های شرکت ebm و همچنین قیمت محصولات لطفا با شماره های زیر (بخش مهندسی فروش) تماس برقرار نمایید:

تلفن: 58949-021 داخلی 2

واتساپ: 989002158949+

ایمیل : marketing@tahviehtoos.com

یا با چت آنلاین داخل وب سایت تماس برقرار نمایید.

یا از فرم درخواست مشاوره و فروش  برای ارسال درخواست خرید یا طرح سوال خود  و آگاهی از فن های موجود استفاده فرمایید.