مقالات سایت

فیلتر سینوسی

فیلتر سینوسی

با توجه به اهمیت استفاده از این نوع فیلتر در شرایط خاص استفاده از محصولات ebm ، بر آن شدیم تا در این مقاله به فیلترهای رگولاسیون سینوسی بپردازیم. در صورت استفاده از VFD یا همان درایو فرکانس متغیر(جهت مطالعه بیشتر در رابطه با درایورها به مقاله ” بررسی درایوهای کنترلی VFD…. ” ، در سیستم تولید فرکانس های بالا و ولتاژهای بالا وجود خواهد داشت که سبب افزایش گرمای موتور و صدمه به سیستم عایقی موتور می شود. به همین دلیل می بایست با وسیله ای این پیک های فرکانسی و ولتاژی را حذف کرد تا موتور حفاظت شود. فیلتر سینوسی قابلیت رفع این نیاز را در سیستمهایی که برای تغییر سرعت از VFD استفاده می شود دارد. فیلتر سینوسی فیلتر فرکانس است که سیگنال PWM(سیگنال مربعی) را به سیگنال سینوسی تبدیل می کند. تبدیل شکل مربعی سیگنال به سینوسی و حذف پارازیت های به وجود آمده ، باعث می شود تلفات جریان های گردابی در موتور کاهش یابد. همانطور که می دانیم جریان های گردابی می تواند باعث خطر جرقه در بلبرینگ موتور نیز شود و در نتیجه به موتور آسیب نخواهد رسید.

فیلترهای رگولاسیون سینوسی  

فهرستی از مزایای استفاده از فیلتر سینوسی در زیر آورده شده است:

  • حفاظت موتور در برابرپیک های ولتاژی
  • کاهش شوک های ایجاد شده
  • حذف نویزهای ناشی از سوییچ زنی موتور
  • کاهش جریان در برینگهای موتور
  • کاهش تلفات فرکانس های بالا

بررسی استفاده از VFD برای الکتروفن های شرکت ebm:

جهت واضح بودن توضیحات زیر یکی از محصولات شرکت ebm به عنوان نمونه انتخاب شده است و تمامی موارد در ارتباط با این مدل تشریح گردیده است. قابل یادآوری است که توضیحات زیر قابل تسری به تمامی مدل های محصولات این شرکت می باشد.

محصول انتخاب شده : W6D800KG1301 (VWA0800B7SNZ)

در صورت مراجعه به دستورالعمل راه اندازی این محصول در ردیف 4.2.4 قابل مشاهده است که شرکت ebm همواره تاکید می نماید که در صورت نیاز به استفاده از VFD(variable frequency drive) حتما با مشاوره شرکت ebm این مهم انجام شود.

و در ادامه تاکید می کند که VFD می بایست همراه با فیلتر موج سینوسی برای تمامی pole ها استفاده شود تا از قرار گیری موتور در معرض پیک های شدید ولتاژ که به خودی خود باعث تخریب عایقی موتور می گردد، پیشگیری کند. همچنین استفاده از فیلتر موج سینوسی باعث کاهش جریان در برینگ موتور می شود و به طور کلی می توان گفت سبب می شود طول عمر موتور بیشتر شود و آسیبی ناگهانی به آن وارد نشود.

4.2.4 Variable frequency drive Please use a variable frequency drive only after consultation with ebmpapst. For operation with variable frequency drives, install sinusoidal filters that work on all poles (phase-phase and phase-ground) between the drive and the motor. During operation with variable frequency drives, an all-pole sine filter protects the motor against high-voltage transients that can destroy the coil insulation system, and against harmful bearing currents.      Heating-up of the motor when using a variable frequency drive must be checked by the customer following installation in the end device