مقالات سایت

HyBlade VS AxiBlade – fan 800

HyBlade  AxiBlade، نامهای دو تکنولوژی مختلف در زمینه فن های صنعتی هستند که توسط شرکت ebm-papst GmbH تولید میشوند.

AxiBlade  فنی است که با استفاده از پره های مخروطی با دو دنده سه پره، بر روی رانش افقی قرار دارد. این فن با استفاده از پرههای بهینه سازی شده و قابلیت کنترل خودکار سرعت، از بهره وری بالایی برخوردار است.

HyBlade یک فن با پره های کاملاً جدید و ساختار داخلی با فنهای سنتی است. پرههای HyBlade در واقع ترکیبی از پره های توربو با پره های قدیمی سه پره هستند که باعث افزایش ظرفیت هوادهی و کاهش سطح صوتی فن میشود.

در فن 800، به دلیل استفاده از پره های بهینه شده، فن AxiBlade به عنوان یک فن پویا و با قدرت شناخته شده است که میتواند به صورت کنترل شده سرعت گرفته و همچنین در صنایع مختلف از جمله تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات صنعتی، کامپیوترها و دستگاههای الکترونیکی و غیره استفاده شود.

به عنوان مقایسه، HyBlade باعث کاهش سطح صوتی و افزایش ظرفیت هوادهی فن میشود و در کاربردهایی که نیاز به هوادهی بیشتری دارند، مناسب است. اما در کل، هر دو فن HyBlade و AxiBlade دارای عملکرد بسیار خوبی هستند و بسته به نیاز کاربر، یکی از آنها انتخاب میشود.